Konsultacja Psychologiczna

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna jest pierwszą formą pomocy w rozpoznaniu problemów, z jakimi zmagamy się w życiu codziennym. Pierwsze spotkanie z psychologiem określane jest jako konsultacja, niezależnie od zgłaszanych trudności i czasu ich trwania. Rozmowa ze specjalistą umożliwia podzielenie się aktualnie doświadczanymi trudnościami życiowymi, rodzinnymi czy emocjonalnymi. Konsultacja ma na celu zrozumienie trudności pacjenta i zaproponowanie najlepszej metody radzenia sobie z nimi. Zazwyczaj diagnoza indywidualnej sytuacji i potrzeb pacjenta zajmuje kilka spotkań konsultacyjnych. Czas trwania konsultacji indywidualnej to około 50 – 60 minut.

Konsultacja z psychologiem jest najlepszym rozwiązaniem dla każdej osoby doświadczającej różnego rodzaju trudności w życiu codziennym, czy też zmagającej się z problemami natury psychologicznej. Konsultacja jest pierwszym spotkaniem na drodze do uzyskania porady, diagnozy, rozpoczęcia psychoterapii. Celem konsultacji jest zapewnienie pacjentowi fachowego wsparcia poprzez zalecenie metod postępowania, dostosowanych do potrzeb i bieżącej sytuacji rodzinnej pacjenta.

Wskazania do konsultacji psychologicznej

Konsultacja psychologiczna jest skierowana do osób potrzebujących większego zrozumienia w kwestiach rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych, zawodowych czy też wsparcia w poradzeniu sobie z trudnymi zmianami lub konkretnym obszarem życia.

Przykładowe wskazania do konsultacji psychologicznej:

  1. odczuwanie silnego stresu, problemów ze snem, zaburzenia lękowe;
  2. problemy adaptacyjne, wynikające z trudności w relacjach interpersonalnych;
  3. trudności rodzinne (problemy komunikacyjne, uzależnienia, konflikty, choroby przewlekłe, niepełnosprawność);
  4. utrzymujący się obniżony lub wzmożony nastrój;
  5. problemy z kontrolowaniem i radzeniem sobie z emocjami;
  6. niezrozumienie doświadczanego problemu, który odczuwalny jest jako obciążenie emocjonalne;
  7. doświadczanie objawów lub symptomów choroby (zaburzenia psychosomatyczne) pojawiających się w wyniku uwarunkowań psychicznych (np. chronicznego stres), niemających przyczyny w zaburzeniach neurofizjologicznych;
  8. problemy ze zrozumieniem zachowań swoich dzieci;
  9. niepokojące zachowania rozwojowe u dzieci (tempo rozwoju emocjonalnego, problemy z nauką, zachowania agresywne, brak samodzielności);
  10. dylematy zawodowe (wypalenie, potrzeba wprowadzenia nowych zmian, brak równowagi między życiem osobistym, a pracą);
  11. chęć rozpoczęcia psychoterapii (indywidualnej, grupowej, par);
  12. i inne

JAK PRZEBIEGA KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA W NASZEJ PLACÓWCE?

W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii konsultacja psychologiczna trwa 50 minut. Pierwsza wizyta w naszej poradni ma charakter diagnostyczny, służy zebraniu cennych informacji o powodach zgłoszenia, niepokojących dolegliwościach i celach pacjenta. Psycholog w trakcie rozmowy może zadawać pytania pomocnicze dotyczące m.in. kwestii rodzinnych, korzystania z pomocy psychologicznej, dotychczasowego leczenia, aby uzyskać pełny obraz sytuacji pacjenta. Zwykle wymaga to od specjalisty przeprowadzenia kilku spotkań konsultacyjnych. W wyniku szczegółowo zebranego wywiadu wstępnego i ustaleń oczekiwań pacjenta – psycholog proponuje plan współpracy i zaleca niezbędne formy pomocy do uzyskania długofalowych zmian. W sytuacji precyzyjnie zdefiniowanych trudności, pacjent może otrzymać wskazówki od psychologa, ułatwiające mu poszukiwanie rozwiązań także we własnym zakresie.

Jeśli nie wiesz co dalej zrobić w swoim życiu, doświadczasz różnego rodzaju trudności i chcesz zmienić swoje życie – zapraszamy na konsultację psychologiczną do Warszawskiej Pracowni Psychoterapii. Czekamy na Ciebie.