Interwencja Kryzysowa

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa jest krótkoterminową formą wsparcia psychologicznego, zalecaną dla osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów, zmagających się z trudnymi, obciążającymi, często nagłymi zdarzeniami w swoim życiu. Sytuacje kryzysowe pojawiają się w naszym życiu nieoczekiwanie i prowadzą do zachwiana dotychczasowego poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i pogorszenia stanu emocjonalnego. Założeniem interwencji kryzysowej jest przywrócenie dawnej równowagi psychicznej. Specjalista prowadzący interwencję kryzysową, pomaga rozwiązać problem przyczyniający się do powstałego kryzysu, tym samym nie dopuszczając do pogłębienia i utrwalenia chronicznego stanu emocjonalnego. Brak sprawnego reagowania w sytuacji kryzysowej skutkować może długotrwałą niewydolnością psychiczną, zawodową i społeczną.

Interwencja kryzysowa zakłada cykl kilkunastu indywidualnych, doraźnych spotkań osoby w kryzysie z wyszkolonym w tej dziedzinie specjalistą. Adresowana jest do dorosłych, dzieci i młodzieży. Specjalista interwencji kryzysowej pomaga odkrywać osobie zmagającej się z kryzysem, indywidualne zasoby do poradzenia sobie z trudną sytuacją, zredukować odczuwany lęk oraz uzyskać wsparcie emocjonalne i poczucie bezpieczeństwa.

RODZAJE KRYZYSÓW

Przyjmuje się podział na cztery typy kryzysów:

    1. Sytuacyjne, traumatyczne (utrata bliskiej osoby i trudność przeżycia żałoby, przemoc, poronienie, utrata pracy, rozwód, choroba nowotworowa, porwanie);
    2. Rozwojowe, przemiany (okres adolescencji, kryzys wieku średniego, schyłek życia);
    3. Egzystencjalne, doskonalenia i wzrostu osobowości (wątpliwości dotyczące celu życia, niezależności, odpowiedzialności, sensu własnych działań, wolności);
    4. Środowiskowe, katastrofy wywołane przez człowieka i naturę wpływające na większe społeczności osób (powódź, pożary lasów, konflikty zbrojne, krach gospodarczy, wyciek ropy).

JAK PRZEBIEGA INTERWENCJA KRYZYSOWA W NASZEJ PLACÓWCE?

Specjaliści naszej Poradni prowadzą interwencję kryzysową z adolescentami od 13 roku życia i osobami dorosłymi. W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii spotkanie interwencji kryzysowej trwa 50 minut. Początkowe 2-3 wizyty mają charakter diagnostyczny i służą analizie sytuacji wyzwalającej kryzys. W rozmowie profesjonalista skupia się na szybkiej pomocy i adaptacji pacjenta do nowej sytuacji. Doświadczony specjalista rozpoznaje czynniki i źródła, które przyczyniły się do powstania kryzysu emocjonalnego. Zapewnia wsparcie, pomaga ograniczyć niepokój i lęki, aby zapobiec dalszemu rozwojowi kryzysu, który nierozwiązany, może się nawarstwiać. Na dalszym etapie pracy specjalista weryfikuje preferowane rozwiązania trudności przez osobę, rozpoznaje jakie są jej cele i ich dotychczasowe realizowanie. W końcowej fazie wsparcia, interwent kształtuje u osoby nowe strategie postępowania i ustala kontrakt na samodzielne wdrażanie, testowanie nowych zachowań i strategii w codziennym życiu. Stanowi to wyzwanie dla każdej osoby w zastosowaniu nowych schematów postępowania. Cały proces interwencji kryzysowej trwa zazwyczaj około 10-20 sesji.

W naszej pracy do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie z dużą ilością empatii, ciepła i wyrozumiałości. Istotne jest, aby osoba przechodząca kryzys uzyskała natychmiastowe wsparcie, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby wizyta odbyła się w ciągu 24 godzin.

Jeśli jesteś w skomplikowanej sytuacji, nie widzisz pozytywnych aspektów dalszego życia – zgłoś się do nas i skorzystaj z profesjonalnego wsparcia specjalistów Warszawskiej Pracowni Psychoterapii. Zrobimy wszystko, aby pomóc Ci wydostać się z kryzysu.