Pracujemy ONLINE

Telefon Warszawska Pracownia Psychoterapii
Umów się na wizytę ONLINE

Otrzymasz diagnozę i leczenie bez wychodzenia z domu!

Pomoc terapeutyczna powinna być dostosowana do wymagań stawianych przez Pacjentów. Na przestrzeni lat uległy one znacznym zmianom. W dobie tworzenia nieszablonowych rozwiązań, w szczególności w dziedzinie medycyny, pojawiła się możliwość odbycia e-wizyty z psychoterapeutą, psychologiem, czy psychiatrą. Tego rodzaju konsultacje świadczone są również przez Warszawską Pracownię Psychoterapii. Możliwość odbycia rozmowy ze specjalistą jest dla wielu osób szansą na zmianę swojego myślenia i nastawienia do życia. Nowoczesne technologie oraz wysokie kwalifikacje naszego personelu stanowią doskonałe połączenie, które z powodzeniem można wykorzystać do spotkania Pacjenta ze specjalistą. Jeżeli odczuwasz potrzebę rozmowy o swoich problemach i potrzebach w zaciszu swojego domu, co pozwoliłoby Ci na bardziej swobodny przekaz myśli, umów się na konsultację online.

Psychoterapia Online - Czy jest skuteczna?

Wraz z rozwojem technologii i oferowaniem nowych, internetowych wariantów usług w zakresie zdrowia psychicznego potrzebne było zweryfikowanie, czy są one porównywalne, gorsze lub lepsze od obecnych, tradycyjnych form. Badania z 2013 roku “The Effectiveness of Telemental Health: A 2013 Review” wskazują na to, że tego rodzaju wsparcie jest skuteczne, a nawet sprzyja funkcjonowaniu opieki zdrowotnej, zwiększając do niej dostęp. Kolejne badania, z 2014 roku opublikowane w Journal of Affective Disorders potwierdzają, że terapia on-line może być tak samo skuteczna, jak forma tradycyjna w leczeniu depresji. Z kolei badanie z 2018 roku opublikowane w Journal of Psychological Disorders wykazało, że internetowa terapia to „skuteczna, akceptowalna i praktyczna opieka zdrowotna”. Jest ona bowiem równie skuteczna, jak bezpośrednie leczenie poważnej depresji, ataków paniki, lęku społecznego i lęku uogólnionego. Jak pokazują badania – skuteczność terapii prowadzonej na odległość jest dokładnie taka sama jak w przypadku tradycyjnej terapii, a nowoczesne narzędzia sprawiają, że jest to bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów.

online
online-phone
Umów się teraz...

Jak umówić E-wizytę?

Wizyta Online w 6 prostych krokach:

  1. Wybierz opcję „Umów Wizytę” – wybierz specjalistę do którego chcesz się zapisać.
  2. Usługa i termin – wybierz rodzaj usługi oraz dogodny termin wizyty.
  3. Rezerwacja – zarezerwuj wizytę, a następnie dokonaj szybkiej płatności PayU, PayPal, kartą płatniczą.
  4. Przygotuj stanowisko – przygotuj stanowisko komputerowe 10 min przed terminem wizyty i zaloguj się do skrzynki e-mail.
  5. Otwórz otrzymany link – otwórz link do wideo konsultacji, który prześle Ci specjalista. Przy nawiązywaniu połączenia wideo udostępnij obraz oraz dźwięk z kamery i mikrofonu.
  6. Dokumenty w formie SMS – po wizycie e-receptę i e-zwolnienie otrzymasz w formie SMS.

Zadzwoń:  +48 734 000 521 lub Umów Wizytę

Skorzystaj z pomocy Specjalisty

Skuteczna pomoc przez internet

E-wizyta, to bezpieczne rozwiązanie dzięki któremu uzyskasz poradę lekarską, e-receptę lub e-zwolnienie bez wychodzenia z domu.

W celu skorzystania z usługi należy dysponować urządzeniem z dostępem do internetu. Konsultacje mogą odbywać z wykorzystaniem komunikatora internetowego Skype lub Microsoft Teams. Zadbaj o spokojne miejsce do rozmowy, takie jak gabinet, pusty pokój. Upewnij się, że w tym miejscu masz doskonały zasięg i połączenie z Internetem. Jeśli router jest używany przez inne osoby upewnij się, że nikt inny nie korzysta z Twojego komunikatora w tym samym czasie co Ty, to znacznie spowalnia transfer i może zakłócać połączenie.

UWAGA! Przed pierwszą wizytą wydrukuj, wypełnij i czytelnie podpisz kartę rejestracyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz login skype, na który ma się kontaktować specjalista. Skan lub wyraźne zdjęcie wyślij na naszego maila: wpp@wpp.waw.pl. Opłać wizytę minimum 24h przed jej rozpoczęciem, podając nazwisko PacjentaSpecjalisty oraz datę konsultacji.

online
Konsultacja bez wychodzenia z domu

Wizyta Online w formie wideorozmowy

E-wizyta to dobra droga do odzyskania wewnętrznego spokoju i jednocześnie pierwszy krok pozwalający na regularne spotkania ze specjalistą. Wizyta online to idealny wybór m.in. dla Pacjentów z małych miejscowości, którzy nie zawsze mają możliwość dotarcia do placówki, będących w podróży, znajdujących się za granicą lub osób niepełnosprawnych. Konsultacje udzielane są przez profesjonalnych psychoterapeutów, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe. Dzięki temu potrafią skutecznie zdiagnozować przyczynę problemów oraz podjąć odpowiednie kroki, mające na celu przywrócenie właściwej kondycji psychicznej Pacjenta. To korzystne rozwiązanie dla osób, które z różnych powodów nie mogą spotkać się ze specjalistą bezpośrednio. Gwarantujemy profesjonalne indywidualne podejście do każdego z naszych Pacjentów. Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do skorzystania z konsultacji online.

Terapia online i E-wizytA

Dlaczego warto wybrać e-wizytę?

Wybierając konsultacje w formie wideorozmowy, możesz liczyć na ten sam wysoki poziom opieki, jak podczas tradycyjnej wizyty.
FAQs

Strefa Pytań

Poniżej znajdziesz listę najczęściej zadawanych pytań.

Prowadzona przez nas psychoterapia dostosowana jest do każdego indywidualnego przypadku, dlatego trudno jest jednoznacznie określić długość trwania terapii. Wpływają na to źródła problemów, uwarunkowania oraz potrzeby pacjenta, a także ustalenia poczynione ze Specjalistą. Krótkoterminowa terapia trwa zazwyczaj kilka miesięcy, natomiast długoterminowa może trwać nawet kilka lat.

Psycholog jest absolwentem psychologicznych studiów magisterskich. Zajmuje się szeroko pojętym zdrowiem psychicznym człowieka, świadcząc kompleksowe wsparcie osobom zmagającym się z różnymi trudnościami. Psycholog posiada kwalifikacje do tego, aby diagnozować, prowadzić profilaktykę oraz udzielać podstawowej pomocy psychologicznej.

Psychoterapeuta jest specjalistą w zakresie prowadzenia psychoterapii. Jest to zawód, który wymaga ukończenia pięcioletnich studiów magisterskich, a następnie odbycia kilkuletnich studiów podyplomowych oraz posiadania odpowiednich predyspozycji osobistych, a także udokumentowania swojego doświadczenia i poddawania swojej pracy regularnej superwizji

Osoby poszukujące wsparcia często zastanawiają się, jaki rodzaj terapii będzie dla nich najkorzystniejszy. Zwykle kryje się za tym pytanie o podejście terapeutyczne, czyli czy psychoterapia psychodynamiczna, którą prowadzi większość naszych terapeutów, będzie odpowiednia? Psychoterapia zawsze poprzedzona jest konsultacjami – diagnozą problemu pacjenta, wyborem optymalnej dla niego formy pomocy i omówieniem jej z pacjentem.

Jak pokazują liczne badania psychoterapia psychodynamiczna jest jedną z najskuteczniejszych form terapii, a w przypadku niektórych zaburzeń, jak np. zaburzenia osobowości u dorosłych, czy zaburzenia internalizacyjne u dzieci i młodzieży wydaje się nawet skuteczniejsza, niż inne podejścia terapeutyczne. Psychoterapeuci pracujący w naszej pracowni regularnie poddają swoją pracę superwizji i dbają o to, aby stale podnosić poziom świadczonych usług.

Celem psychoterapii psychodynamicznej jest uwolnienie tłumionych uczuć, wgląd, rozwijanie świadomości własnych potrzeb, pragnień i fantazji, a także rozwijanie i kształtowanie adaptacyjnych mechanizmów, sposobów realizowania własnych potrzeb i impulsów. Ma na celu zmianę interpersonalnych wzorców interakcji utrwalonych w dzieciństwie w dojrzałe i adaptacyjne sposoby reagowania oraz regulowania swoich stosunków i relacji z otoczeniem. Terapia psychodynamiczna skoncentrowana jest na relacji i zaangażowaniu pacjenta w proces terapeutyczny.

Konsultacja psychologiczna to spotkanie lub cykl spotkań poprzedzających rozpoczęcie procesu psychoterapii. Podczas konsultacji terapeuta przeprowadza ocenę diagnostyczną pacjenta, następnie ustala z nim cele leczenia oraz proponuje odpowiedni dla niego sposób pracy psychoterapeutycznej. Terapeuta dokonuje diagnozy na podstawie szczegółowo przeprowadzonego wywiadu, obejmującego wiele aspektów życia pacjenta. Terapeuta pyta nie tylko o doświadczane problemy i symptomy będące bezpośrednią przyczyną zgłoszenia się do gabinetu, ale potrzebuje także informacji na temat szerszego funkcjonowania pacjenta, na przykład: w relacjach z ludźmi, w pracy, w czasie wolnym itp. Tego typu ocena diagnostyczna umożliwia zrozumienie charakteru i stopnia trudności pacjenta. Po zakończeniu wywiadu terapeuta omawia z pacjentem wrażenia diagnostyczne i przechodzi do wspólnego ustalenia celów leczenia. Na etapie konsultacji terapeuta przybliża też pacjentowi podejście psychoterapeutyczne w którym pracuje. Jeśli pacjent wyraża zainteresowanie proponowanym sposobem pracy, terapeuta przedstawia kontrakt terapeutyczny, który umożliwia rozpoczęcie procesu psychoterapii.

Konsultacja psychologiczna nie zawsze musi prowadzić do rozpoczęcia psychoterapii. Na konsultację mogą zgłaszać się osoby, które mają wątpliwości dotyczące tego czy chcą lub powinny rozpocząć psychoterapię i czy jest to dla nich odpowiednia forma pomocy. Terapeuta prowadzący konsultację pomoże rozeznać trudności i zaleci najbardziej adekwatną formę pomocy a w razie konieczności skieruje do innego specjalisty np. lekarza psychiatry, neurologa itp.

Superwizja jest procesem konsultowania swojej pracy terapeutycznej przez psychoterapeutów z innym specjalistą posiadającym kwalifikacje potwierdzone certyfikatem superwizora. Pozwala przyjrzeć się procesowi terapeutycznemu, diagnostycznemu, ustalanym celom terapii, trudnościom występującym w pracy z pacjentem oraz omówieniu relacji terapeutycznej między psychoterapeutą a pacjentem.

Superwizja zatem podnosi jakość prowadzonej psychoterapii oraz o nią dba. Pełni także funkcję kontrolną mającą na celu dopilnowanie, by praca psychoterapeuty była rzetelna i etyczna. Jest oznaką profesjonalnego i dojrzałego podejścia specjalisty. Przede wszystkim na celu ma dobro pacjenta. W procesie superwizji nie są ujawniane żadne dane oraz informacje pozwalające zidentyfikować pacjenta, treści pojawiające się nie wychodzą poza proces superwizji i podobnie, jak proces psychoterapeutyczny objęte są tajemnicą zawodową.

Superwizja może odbywać się w formie indywidualnej, czyli kontaktu psychoterapeuty z superwizorem. Może również odbywać się w formie grupowej, czyli kontaktu psychoterapeuty z superwizorem oraz grupą superwizyjną składającą się z innych psychoterapeutów.

Wszyscy psychoterapeuci Warszawskiej Pracowni Psychoterapii w trosce o jakość wykonywanej przez siebie pracy podlegają regularnej superwizji z certyfikowanymi superwizorami, zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej.