Psychoterapia Grupowa

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa stanowi jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia osób, zmagających się z trudnościami psychicznymi. Współcześnie psychoterapia grupowa jest skuteczną formą pomocy prowadzoną w różnych podejściach terapeutycznych, potwierdzonych licznymi badaniami naukowymi m.in. w nurcie psychodynamicznym, psychoanalitycznym, systemowym czy poznawczo – behawioralnym. Psychoterapia grupowa zakłada, że indywidualne trudności człowieka znajdują źródło w relacjach z innymi ludźmi, co obserwować można podczas trwania grupy terapeutycznej, w stosunku danej osoby do innych uczestników grupy, czy prowadzących sesje terapeutyczne. Trudności te mogą być w grupie przeżywane, a także przepracowywane poprzez poddawanie ich refleksji i głębszemu rozumieniu. Proces grupowy służy rozpoznaniu przyczyn niezadowolenia i frustracji pojawiających się w kontakcie z innymi ludźmi. Uczestnicy grupy dzielą się z innymi osobami swoimi spostrzeżeniami, a otrzymane informacje zwrotne pozwalają im uzyskać świadomość swoich zachowań w relacjach z ludźmi. 

Grupa terapeutyczna stwarza warunki do uświadomienia sobie i lepszego rozumienia własnych wzorców nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych, sposobów komunikowania i przeżywania, doświadczeń z innymi ludźmi, co umożliwia ich zintegrowanie i przyczynia się do kształtowania zmian. Celem psychoterapii grupowej jest dążenie do przekształcenia dotychczasowego sposobu przeżywania, zachowania, myślenia, co umożliwi budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi i bliskich związków. Psychoterapia grupowa zakłada uczestnictwo w terapii osób o podobnych trudnościach, co ma znaczenie terapeutyczne, zmniejsza poczucie izolacji. Prowadzący grupę ustala z uczestnikami reguły, normy, granice, nadaje tempo pracy. W trakcie procesu terapeutycznego – psychoterapeuta interpretuje, obserwuje, wyjaśnia procesy zachodzące w grupie oraz wspiera osoby w zajmowaniu się obszarami życia powodującymi cierpienie.

Wskazania do psychoterapii grupowej

Przykładowe wskazania do psychoterapii grupowej:

  1. trudności w utrzymaniu i tworzeniu intymnego, satysfakcjonującego związku czy innych relacji przyjacielskich;
  2. doświadczanie poczucia braku sensu życia, wewnętrznej pustki;
  3. odczuwanie stałego napięcia, niepokoju w swoim życiu;
  4. wykazywanie problemów w funkcjonowaniu w grupach (wycofanie, lęk);
  5. postawy lękowo – unikające (nadmierna nieśmiałość, wycofanie, skrytość, unikanie konfrontacji i rywalizacji);
  6. przejawianie zachowań impulsywnych, często bez braku własnej samokontroli i ich samoregulacji;
  7. odczuwanie lęku przed bliskością z ludźmi;
  8. brak rozumienia reakcji, postaw, uczuć towarzyszących sobie i innym;
  9. zahamowanie własnej spontaniczności i radości z życia;
  10. przejawianie biernej agresji względem innych;
  11. brak realizacji w pracy zawodowej, umniejszanie swoim osiągnieciom;
  12. przeżywający siebie jako nieatrakcyjnych i nie mających nic do zaoferowania innym;
  13. i inne.

JAK PRACUJEMY Z GRUPAMI W NASZEJ PLACÓWCE?

W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii prowadzimy grupy terapeutyczne dla dorosłych i młodzieży, które odbywają się regularnie raz w tygodniu w godzinach wieczornych lub przedpołudniowych o stałej porze, a sesje terapeutyczne trwają 2 godziny. Udział w wybranej grupie poprzedza konsultacja wstępna kwalifikacyjna (1 – 3 spotkania) trwająca 50 minut. Grupy w naszej pracowni prowadzone są przez jednego lub dwóch psychoterapeutów i mają charakter krótkoterminowy (od kilku miesięcy do roku) lub długoterminowy (od roku do 2- 2,5 lat). Grupa terapeutyczna liczy od 8 – 10 osób. W zależności od przyjętych celów, odbiorców danej grupy i przyjętej symptomatologii proponujemy grupy półotwarte (uczestnicy mogą dołączać przez cały okres lub do pewnego momentu trwania grupy, w przypadku rezygnacji innych uczestników i sami decydują o tym, jak długo uczęszczają na grupę), grupy zamknięte (uczestnicy zaczynają i kończą proces terapeutyczny w tym samym czasie, inne osoby nie mogą dołączać do danej grupy w trakcie jej trwania). Udział w grupie terapeutycznej prowadzi do głębokich zmian w sposobie funkcjonowania i jakości życia. Należy mieć jednak na uwadze, że terapia grupowa nie jest wskazana dla wszystkich osób, czasami bardziej adekwatne będzie rozpoczęcie terapii indywidualnej lub podjęcie innych form działań.

Jeśli doświadczasz trudności w obszarze relacji z ludźmi albo borykasz się z innymi problemami i szukasz pomocy w grupie – skontaktuj się z nami. W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii dobierzemy najlepszą terapię grupową, dostosowaną indywidualnie do Twoich potrzeb.