Psychoterapia Par

TERAPIA PAR

Najczęstszym powodem zgłoszenia się na psychoterapię par jest chęć poprawy funkcjonowania związku. W takim przypadku najlepszą formą pomocy jest terapia par lub terapia małżeńska. Trudności i kryzysy występują w każdym związku, jednak wiele par potrzebuje pomocy u niezależnej, niezwiązanej bezpośrednio z problemami osoby, aby móc odbudować na nowo swoją relację. Rozpoczęcie terapii pary/małżeńskiej poprzedzone jest kilkoma konsultacjami diagnostycznymi u psychoterapeuty, specjalizującego się w terapii par. Konsultacje mają na celu dotarcie do pierwotnego źródła konfliktu wywołującego problem.

Specjalista zbiera wywiad dotyczący problematyki pary, w którym pytać może m.in. o własne rozumienie danej sytuacji i zachowań partnera, metody radzenia sobie z dotychczasowymi trudnościami, podział ról i obowiązków w związku, komunikowanie swoich potrzeb. Psychoterapeuta w trakcie spotkania uzyskuje obraz stosunku partnerów do siebie, ich metody komunikacji w związku, co pozwala na ocenę poziomu trudności w relacji oraz formułowanie dalszych celów. Diagnoza problemu może zająć kilka spotkań konsultacyjnych, które kończą się ustaleniem i wdrażaniem metod radzenia sobie z problemami.

W przypadku rozpoczęcia psychoterapii pary nadrzędnym celem pracy jest zniwelowanie obecnego problemu i kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przyszłymi konfliktami w relacji partnerskiej. Czas trwania sesji terapeutycznej pary jest zróżnicowany, w zależności od danej placówki i ustalonego celu terapeutycznego. Zazwyczaj terapia pary trwa od 6 do 12 miesięcy. Specjalista określa w kontrakcie długość trwania i rodzaj terapii, dostosowując do natężenia zgłaszanych trudności i obopólnych ustaleń w parze.

Czasem zdarzają się sytuacje, w których jeden z partnerów nie chce podjąć wspólnej pracy nad zmianą relacji w związku. W sytuacji braku możliwości współpracy warto rozważyć psychoterapię indywidualną. Zauważa się, że zmiany zachodzące w świecie wewnętrznym pacjenta wpływają pozytywnie na różne obszary życia, w tym związek.

Wskazania do podjęcia terapii par

Przykładowe wskazania do podjęcia psychoterapii par i małżeństw:

  1. trudności w komunikacji i wyrażaniu wzajemnych potrzeb;
  2. częste konflikty, nieporozumienia, kłótnie i wzajemne oskarżenia;
  3. sytuacje kryzysowe (np. zdrada, choroba jednego z partnerów);
  4. wątpliwości dotyczące pozostawania w związku lub rozstania się;
  5. poczucie oddalenia, osamotnienia;
  6. rozbieżne potrzeby, dążenia i wizje związku;
  7. problemy w skutecznej komunikacji;
  8. brak satysfakcji z życia seksualnego, uboga intymność;
  9. trudności z rozwodem i separacją;
  10. przejawianie agresji i kontroli wobec partnera.

JAK PRACUJEMY TERAPEUTYCZNIE Z PARAMI W NASZEJ PLACÓWCE?

W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii prowadzimy psychoterapię par zorientowaną w nurcie systemowym i psychodynamicznym. Specjaliści terapii par posiadają wieloletnie doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wypracowany warsztat pracy terapeutycznej, dopasowując metody pracy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań swoich pacjentów. Spotkania terapeutyczne prowadzone są przez jednego lub dwóch terapeutów. Sesje w zależności od potrzeb pacjenta, trwają 50 minut lub 90 minut i odbywają się cyklicznie co tydzień lub dwa tygodnie. Regularność spotkań jest kluczowym, niezwykle istotnym elementem procesu terapeutycznego i uzyskania zmian, dlatego po zawarciu kontraktu terminy sesji są rezerwowane z wyprzedzeniem.

Jeśli zmagacie się z problemami w związku, przechodzicie kryzys i nie wiecie jak się z nim uporać – zapraszamy na konsultacje z psychoterapeutami par w Warszawskiej Pracowni Psychoterapii. Nasi specjaliści umożliwią Wam odbudowę relacji i osiągnięcie satysfakcji ze wspólnego życia.