Maja Janicka

Maja Janicka

  • Specjalista: Psychoterapeuta
  • Doświadczenie: < 5 lat
  • Lokalizacja: ul. Warecka 8/84, Warszawa
  • Email: rejestracja@wpp.waw.pl
  • Telefon: 734 000 521

MAJA JANICKA

PSYCHOTERAPEUTA

Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Posiada kilkuletnie doświadczenie terapeutyczne w prowadzeniu pacjentów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, pracując z pacjentami w stałym, długoterminowym kontrakcie. Specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi oraz zaburzeniami osobowości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w oparciu o najwyższe standardy etyki psychoterapeuty.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Absolwentka Psychologii w Zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Socjologii Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczka 4-letniego całościowego podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiada także dyplom Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Regularnie uczestniczy w klinicznych i teoretycznych seminariach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych z zakresu psychoterapii.

Doświadczenie kliniczne zdobyła m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, podczas indywidualnej pracy psychoterapeutycznej oraz w placówkach terapeutyczno-diagnostycznych.

CHARAKTER PRACY

W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje terapeutyczne z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności życiowych m.in. z powodu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, braku poczucia własnej wartości i sensu życia, problemów w tworzeniu trwałych i satysfakcjonujących relacji oraz każdej trudnej sytuacji, która narusza równowagę psychofizyczną. Prowadzi długoterminową psychoterapię skoncentrowaną na samopoznaniu, rozwoju i poszukiwaniu wewnętrznego spokoju.

Oferuje kompleksową pomoc dla osób doświadczających rozmaitych kryzysów psychicznych oraz przeżywających trudne sytuacje życiowe.