Katarzyna Leszczyńska

Katarzyna Leszczyńska

  • Specjalista: Psycholog, Psychoterapeuta
  • Doświadczenie: > 8 lat
  • Lokalizacja: ul. Warecka 8/84, Warszawa
  • Email: rejestracja@wpp.waw.pl
  • Telefon: 734 000 521

KATARZYNA LESZCZYŃSKA

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA.

Certyfikowana Psychoterapeutka ISPHS. Prowadzi psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne i terapeutyczne, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, pracując z pacjentami w stałym, długoterminowym kontakcie. Pracuje z osobami dorosłymi gotowymi na głębszą pracę terapeutyczną, zainteresowanych badaniem swojego umysłu, cierpiącymi z powodu rozmaitych objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie, próbujących uzyskać większy wpływ na swoje życie, poszukującymi nowego rozumienia swoich problemów. Regularnie uczestniczy w superwizjach i seminariach klinicznych w nurcie psychoanalitycznym, stale poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje w oparciu o najwyższe standardy etyki psychoterapeuty.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Absolwentka Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalizacje: psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia sądowa). Ukończyła 4-letnie całościowe podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Kwalifikacje zawodowe doskonaliła uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach m.in.: w rocznym szkoleniu podyplomowym z zakresu seksualności, czy też psychosomatyki. Brała udział w licznych seminariach i konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym m.in.: na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie odbywając staż, Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, Publicznych Instytucjach Pomocowych oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego.

CHARAKTER PRACY

W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 15-go roku życia. Zajmuje się terapią osób z diagnozą zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości i osób z doświadczeniem psychozy, a także objawami psychosomatycznymi. Pracuje również z rodzinami adopcyjnymi, a także osobami w trudnej sytuacji życiowej, mającymi problemy w relacjach z innymi, trwającymi w poczuciu braku satysfakcji z życia. Oferuje kompleksową pomoc psychologiczną dla osób doświadczających rozmaitych kryzysów psychicznych oraz osób będących ofiarami i sprawcami przemocy.