Hanna Potworowska

Hanna Potworowska

  • Specjalista: Psychoterapeuta
  • Doświadczenie: > 5 lat
  • Lokalizacja: ul. Warecka 8/84, Warszawa
  • Email: rejestracja@wpp.waw.pl
  • Telefon: 734 000 521

HANNA POTWOROWSKA

PSYCHOTERAPEUTA

Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Posiada kilkuletnie doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne zdobyte w placówkach terapeutycznych oraz organizacjach pozarządowych. Specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi oraz zaburzeniami osobowości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPP) oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w oparciu o najwyższe standardy etyki psychoterapeuty.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczka 4-letniego całościowego podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła także Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Ośrodku Intra w Warszawie.

Współpracowała z Fundacją Nagle Sami, Fundacją Korale, placówkami terapeutyczno-diagnostycznymi oraz Poradniami Zdrowia Psychicznego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów ambulatoryjnie. Regularnie uczestniczy w klinicznych i teoretycznych seminariach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych z zakresu pomocy psychologicznej oraz psychoterapii.

CHARAKTER PRACY

W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 16 roku życia. Prowadzi długoterminową psychoterapię skoncentrowaną na samopoznaniu, rozwoju i poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Pracuje terapeutyczne z osobami doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów życiowych m.in. z powodu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, braku poczucia własnej wartości i sensu życia, trudności w tworzeniu trwałych i satysfakcjonujących relacji oraz każdej trudnej sytuacji, która narusza równowagę psychofizyczną. Zajmuje się problematyką dotyczącą relacji, niskiej samooceny, doświadczenia traumy, niezadowolenia z życia. Oferuje kompleksową pomoc psychologiczną dla osób doświadczających rozmaitych kryzysów psychicznych oraz osób będących ofiarami przemocy.