Gabriela Myśliwiec

Gabriela Myśliwiec

  • Specjalista: Psycholog, Psychoterapeuta
  • Doświadczenie: 5 lat
  • Lokalizacja: ul. Warecka 8/84, Warszawa
  • Email: rejestracja@wpp.waw.pl
  • Telefon: 734 000 521

GABRIELA MYŚLIWIEC

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w paradygmacie psychodynamicznym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów ambulatoryjnie jak i w lecznictwie szpitalnym. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych cierpiących na zaburzenia lękowe, depresyjne i nastroju, doświadczających trudności oraz cierpienia w codziennym funkcjonowaniu. Od wielu lat prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób borykających się z problemem uzależnienia i ich rodzin. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów atestowanych towarzystw w Polsce. Pracuje w oparciu o najwyższe standardy etyki psychoterapeuty.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Absolwentka Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczestniczka 4-letniego całościowego podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji – Instytutu rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła także 3-letnie Studium Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie. Brała udział w szeregu specjalistycznych szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej oraz psychoterapii. Regularnie uczestniczy w superwizjach, konferencjach i seminariach klinicznych, stale poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym m.in.: Klinicznym Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Rzeszowie, Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, Poradni Leczenia Uzależnień SZPZLO Warszawa-Targówek, Ośrodkach Rehabilitacyjno-Readaptacyjnych oraz prywatnych placówkach terapeutyczno-diagnostycznych.

CHARAKTER PRACY

W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych. Pracuje terapeutycznie z osobami doświadczającymi trudności w tworzeniu bliskich relacji, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, doświadczającymi kryzysów życiowych i emocjonalnych oraz osobami zainteresowanymi pracą nad wewnętrznym rozwojem i samopoznaniem. Prowadzi konsultacje diagnostyczne oraz psychoterapię indywidualną w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. Oferuje kompleksową pomoc psychologiczną dla osób przeżywających trudne sytuacje życiowe i doświadczających rozmaitych kryzysów psychicznych.