Gabriela Myśliwiec

Gabriela Myśliwiec

  • Specjalista: Psycholog, Psychoterapeuta
  • Doświadczenie: 5 lat
  • Lokalizacja: ul. Warecka 8/84, Warszawa
  • Email: rejestracja@wpp.waw.pl
  • Telefon: 734 000 521

GABRIELA MYŚLIWIEC

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ.

Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Posiada kilkuletnie doświadczenie kliniczne i terapeutyczne w pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysu oraz zmagającymi się z przewlekłymi problemami. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej oraz grupowej osób dorosłych borykających się z problemem uzależnienia. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów atestowanych towarzystw w Polsce. Pracuje w oparciu o najwyższe standardy etyki psychoterapeuty.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Absolwentka Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczestniczka 4-letniego całościowego podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji – Instytutu rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła także 3-letnie Studium Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie. Brała udział w szeregu specjalistycznych szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej, diagnostyki oraz psychoterapii uzależnień. Regularnie uczestniczy w superwizjach, konferencjach i seminariach klinicznych, stale poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym m.in.: Klinicznym Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Rzeszowie, Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, Poradni Leczenia Uzależnień SZPZLO Warszawa-Targówek, Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla osób uzależnionych, Stowarzyszeniu Monar Izba Chorych w Warszawie oraz prywatnych placówkach terapeutyczno-diagnostycznych.

CHARAKTER PRACY

W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych. Zajmuje się problematyką uzależnień opierając swoją pracę o paradygmat psychodynamiczny. Prowadzi konsultacje diagnostyczne oraz psychoterapię indywidualną w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych (np. alkohol, narkotyki, leki) oraz uzależnień behawioralnych (np. hazard, gry komputerowe, zakupy), konsultacje diagnostyczne oraz psychoterapię indywidualną osób doświadczających trudności w relacjach z osobami uzależnionymi (syndrom DDA, współuzależnienie). Pomaga osobom zmagającym się z trudnościami w tworzeniu bliskich relacji, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju oraz osobom, które doświadczają kryzysów życiowych i emocjonalnych.