Agnieszka Nowacka

Agnieszka Nowacka

  • Specjalista: Psychoterapeuta, Psychotraumatolog
  • Doświadczenie: > 5 lat
  • Lokalizacja: ul. Warecka 8/84, Warszawa
  • Email: rejestracja@wpp.waw.pl
  • Telefon: 734 000 521

AGNIESZKA NOWACKA

PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOTRAUMATOLOG.

Dyplomowany Psychoterapeuta Psychodynamiczny. Prowadzi psychodynamicznie zorientowaną psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz par. Prowadzi psychoterapię indywidualną w oparciu o podejście psychodynamiczne, stosując m.in. metodę TFP – Transference Focused Psychotherapy. Specjalizuje się w psychoterapii osób z diagnozą zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, osobowości i odżywiania. Zajmuje się osobami doświadczającymi kryzysu bądź trudności i cierpienia w codziennym funkcjonowaniu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPP). Pracuje w oparciu o najwyższe standardy etyki psychoterapeuty. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Ukończyła 4-letnie całościowe podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła studia podyplomowe oraz liczne szkolenia i kursy doskonalące w zakresie pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej, psychologii klinicznej i psychotraumatologii. Bierze regularny udział w warsztatach, seminariach i konferencjach psychoterapeutycznych. Wiele lat pracowała z dorosłymi i młodzieżą w placówkach oświatowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym m.in.: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na oddziałach Diagnostyczno – Terapeutycznych oraz w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, placówkach oświatowych, w Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej oraz prywatnych placówkach terapeutyczno-diagostycznych.

CHARAKTER PRACY

W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 12 roku życia. Zajmuje się problematyką zaburzeń: lękowych, nastroju, osobowości, zachowania, odżywiania, psychosomatycznych oraz osobami LGBT. Pracuje z osobami mającymi trudności w tworzeniu trwałych i satysfakcjonujących relacji, zmagającymi się z niską samooceną, brakiem satysfakcji z życia, doświadczeniami traumy, dylematami wokół własnej tożsamości oraz osobami zainteresowanymi pracą nad wewnętrznym rozwojem i samopoznaniem. Oferuje kompleksową pomoc psychologiczną dla osób doświadczających rozmaitych kryzysów psychicznych oraz sytuacji stresowych.