Agata Podlasińska

Agata Podlasińska

  • Specjalista: Psycholog, Psychoterapeuta
  • Doświadczenie: < 5 lat
  • Lokalizacja: ul. Warecka 8/84, Warszawa
  • Email: rejestracja@wpp.waw.pl
  • Telefon: 734 000 521

AGATA PODLASIŃSKA

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA.

Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Posiada doświadczenie w prowadzeniu pacjentów ambulatoryjnie jak i w lecznictwie szpitalnym. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób doświadczających kryzysu oraz zmagających się z przewlekłymi problemami (m.in. zaburzenia nastroju, lękowe, osobowości, zaburzenia odżywiania, psychosomatyczne, psychotyczne). W rozumieniu trudności zgłaszających się osób korzysta z koncepcji psychoanalityczno – psychodynamicznych, w których bierze się pod uwagę nieświadome mechanizmy motywujące zachowania człowieka, sposoby tworzenia relacji i radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP i PTPPd.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych). Ukończyła 4-letnie całościowe podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła także roczne Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych, poszerzając swoją wiedzę oraz rozwijając warsztat pracy terapeutycznej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym m.in. na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu im. K. Jonschera w Poznaniu, w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Gnieźnie, w Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu – na Oddziale Detoksykacyjnym z Pododdziałem Psychiatrii i Psychiatrii Sądowej, w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie,  Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie pracuje na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

CHARAKTER PRACY

W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 16 roku życia. Pracuje z osobami zmagającymi się z nagłymi kryzysami, przeżywającymi trudności w tworzeniu głębokich relacji oraz doświadczającymi przewlekłych problemów związanych m.in. z zaburzeniami lękowymi, nastroju, psychosomatycznymi, osobowości, odżywiania, seksualnymi i doświadczeniem psychozy. Pomaga osobom mającym trudności w adaptacji do nowej sytuacji życiowej, borykającym się z poczuciem osamotnienia i niezrozumienia w relacjach z innymi ludźmi.