Karina Łabędowicz-Więcek

Karina Łabędowicz-Więcek

  • Specjalista: Psychiatra
  • Doświadczenie: < 8 lat
  • Lokalizacja: ul. Warecka 8/84, Warszawa
  • Email: rejestracja@wpp.waw.pl
  • Telefon: +48 734 000 521

Karina Łabędowicz-Więcek

PSYCHIATRA

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów ambulatoryjnie jak i w lecznictwie szpitalnym. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu szerokiego spektrum chorób oraz zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak: depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zespoły otępienne. Proces kształcenia specjalizacyjnego wspiera o liczne szkolenia zagraniczne i krajowe.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym m.in. na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w poradniach zdrowia psychicznego, a także podczas zagranicznych programów wymiany naukowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje odbywając liczne staże oraz uczestnicząc w szkoleniach i kursach psychiatrycznych, poszerzając swoją wiedzę. W swojej praktyce lekarskiej stawia przede wszystkim na rzetelną diagnostykę, indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz nowoczesną i zgodną z najnowszymi wytycznymi farmakoterapię.

CHARAKTER PRACY

W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii prowadzi diagnostykę oraz terapię farmakologiczną osób dorosłych z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami osobowości, chorobą afektywną dwubiegunową, depresją, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami snu, z zespołami otępiennymi oraz w kryzysie psychotycznym. Diagnozuje także osoby uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Uważa, że jedynie dogłębnie zebrany wywiad i empatyczne podejście do pacjenta pozwala uzyskać najlepszy efekt terapeutyczny. Współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, tak aby pomóc każdemu pacjentowi jak najlepiej.

Posiada uprawnienia do wypisywania recept na leki (w tym refundowanych), wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4).