Agata Szkudlarek

Agata Szkudlarek

  • Specjalista: Psycholog, Psychoterapeuta
  • Doświadczenie: > 8 lat
  • Lokalizacja: ul. Warecka 8/84, Warszawa
  • Email: rejestracja@wpp.waw.pl
  • Telefon: 734 000 521

AGATA SZKUDLAREK

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA.

Dyplomowany Psychoterapeuta Psychodynamiczny. Psychoterapeutycznie pracuje z pacjentami od 2011 r. Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczne oraz terapeutyczne zdobyte w pracy na oddziale psychiatrycznym oraz oddziale leczenia uzależnień. Specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi oraz zaburzeniami osobowości. Wykonuje pisemne ekspertyzy i opinie na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Ukończyła 4-letnie całościowe podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Od 2012 roku pracowała w oddziale psychiatrycznym oraz oddziale leczenia uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym. Opiniuje na potrzeby sądów. Współpracowała z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, placówkami terapeutyczno-diagnostycznymi oraz Poradniami Zdrowia Psychicznego. Regularnie uczestniczy w klinicznych i teoretycznych seminariach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych z zakresu psychoterapii.

CHARAKTER PRACY

W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje terapeutyczne z osobami doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów życiowych m.in. z powodu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, braku poczucia własnej wartości i sensu życia, trudności w tworzeniu trwałych i satysfakcjonujących relacji oraz każdej trudnej sytuacji, która narusza równowagę psychofizyczną. Oferuje kompleksową pomoc psychologiczną dla osób doświadczających rozmaitych kryzysów psychicznych oraz przeżywających trudne sytuacje życiowe.